Home / زندگینامه غوث الدین میر

زندگینامه غوث الدین میر

زندگینامه غوث الدین میر

غوث الدین میر
زاده شهرکابل

تحصیلات ابتدایی ولیسه سالهای ۱۳۴۶ هجری شمسی الی ۱۳۵۸ در مکتب های استاد بیتاب،لیسه شاه دوشمشیره و نظامی
بعداز فراغت به اساس تقسیمات به فرقه ۱۷ هرات تعین بست شده
والی اخیر سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در هرات برای دفاع وطن مصدر خدمت شدم.
از سال ۱۳۶۱ به بعد تبدیل به ریاست لوژستیک کابل و

اولین وظیفه ام در دیپوهای لوژستیک واقع در پلچرخی کابل شروع شد
از نیمه سال ۱۳۶۱ به کاریزمیر
واز سال ۱۳۶۲در سکرتریت معاونیت اول وزارت دفاع
از نیمه سال ۱۳۶۲ الی ۱۳۷۷به قوماندانی سرحدی در شعبات مختلف (محاسبه وبعداز آن سرپرست تعمیرات، امر مالی دایره مرکز ،امر روغنیات دایره مرکز و نماینده سرحدی در میدان هوایی کابل) وظیفه اجرا نموده ام
در جریان خدمت در وطن فقط یکبار نایل به اخذ مدال ده سالگی حکومت آنوقت گردیده ام.
درسالهای ۱۹۹۲ م نسبت شرایط بی نهایت دشوار به پاکستان مهاجر شدم، در حالیکه آرزوی ترک وطن را نداشتم ولی ناگزیر شدم ، زیرا شرایط نا به سامان وطن مرا هم مجبور کرد تا افغانستان را ترک کنم
در اخیر سال ۱۹۹۳ م با قبول خطر هاي مختلف جهت به راه اندازی مظاهره در پیشاور بنام فدائیان بیوطن ، مورد تهدیدات و خطرات جانی قرار گرفتم که در اواخر سال 1993 و آغاز سال 1994 توسط نماینده سازمان ملل در بخش حقوق بشر از پاکستان به اتریش منتقل و صفحه جدید زندگی برایم باز شد.
در نیمه سال ۱۹۹۵ م خانواده ام از پاکستان به اتریش آمدند که بعداز پیوست با خانواده تصمیم گرفتم تا با آموخته ها و تجارب قبلی ام غرض رفع مشکلات هموطنان و کمک به آنها هر آنچه در اختیار دارم به آنها انجام دهم. همان بود که در سال ۱۹۹۶م وقتی دیدم هموطنانم هیچ امید برای تنفس کشیدن ندارند وهنوز هم حقارت وبیچاره گی پای انها را به مساجد ایرانی و پاکستانی میکشاند و تعدادی کنار دریای دانیوب برای تفریح ودور ساختن رنج مسافرت وغربت میروند با جمعی از کسانی که علاقمند مسایل فرهنگی بودند تماس گرفتم وبعداز رضایت انها کانون فرهنگی را برای هموطنانم ایجاد کردم.

در کنار ایجاد یک مرکز فرهنگی لازم بود برای امرار حیات و بدست آوردن لقمه نانی باید کار کرد، همان بود که
از سال ۱۹۹۴م الی سالهای ۲۰۰۳ م در شرکت توزیع ادویه مصروف خدمت شدم
از شروع سال ۲۰۰۳م الی می ۲۰۰۴ م درانتقال مواد در یک شرکت ترانسپورتی مصروف کار شدم
از می ۲۰۰۴ م الی امروز در مرکز اموزشی اطفال زیرسن بدون‌ خانواده بصفت رهنما وهمکار مصروف خدمت هستم

کانون فرهنگ اافغانستان را در سال ۱۹۹۶ م بنیان گذاشتم
در سال ۱۹۹۷م از ایجاد یک نشریه در اتریش درجنب نشرات کانون، نشروپخش نشریه اندیشه را حمایت کردم
در سال ۱۹۹۸م انجمن همبسته گی با مهاجرین افغانستان در اروپا بخاطرایجاد تفاهم دیسپورا افغانها درا اروپا Afghan Diaspora in Europa
در سال ۲۰۰۰م نشریه ای را برای بانوان کشور( ناشر اندیشه زنان افغانستان در اروپا )زمینه سازی نموده و برای کار های مشترک با نهاد های حقوقي ودیسپورای افغانها در اروپا زمینه نشر آنرا مساعد ساختم

برمی‌گردم به فعالیتهایم در کانون فرهنک افغانستان :

برگزاری نخستین برنامه های شب شعر در بین مهاجرین مقیم شهر ویانا
برگزاری نخستین تورمنت های ورزشی فتبال برای جوانان، ایجاد تیم ورزشی بنام اریانا و همه ساله تا سال 2009 ایجاد و عملی نمودن برنامه های ورزشی مورد علاقه جوانان و علاقه مندان ورزش همه ساله با تیم‌های کشورهای مختلف الی سال ۲۰۰۶ میلادی در شهر وین
سه بار تجلیل بسیار شایسته از مقام مولانا در اتریش بااشتراک محترم روان فرهادی، داکتر اسد الله حبیب ، داکتر ناظیمی ، داکتر حمیرا نگهت و دیگرشخصیت های علمی وفرهنگی
برگزاری نخستین شب شعر بانوان به اشتراک زنان و دوشیزه گان شاعر معروف کشور در ۵ سالگی مجله بانو بااشتراک شخصیت های فرهیخته چون بانو واهب ،عنبرین،فریبا آتش، مٰژگان ساغر،نحبا پگاهی، نجیبه هوتکی،زرمینه زمان ودیکران
برگزاری شب های شعر به اشتراک بزرگان حوزه پارسی ایرانیان ،افغانها وتاجیک ها
برگزاری کورسهای موسیقی برای بانوان ونوجوانان
برگزاری سه کنفرانس در هامبورگ هالند واتریش بخاطر دفاع از حقوق زنان منع خشونت علیه زنان
برگزاری شش کنفرانس در حمایت از صلح ، حمایت از بازسازی افغانستان ونقش مهاجرین در اعمار مجدد افغانستان به اشتراک سیاسیون اافغانستان اعم از چپی و راستی از داخل وخارج افغانستان
برگزاری سه سیمینار مشترک با نهاد های دیسپورا در اروپا منع خشونت علیه زنان در هامبورگ، هالند واتریش
برگزاری سیمینار های متعدد در رابطه به دفاع از حقوق مهاجرین
ایجاد کورس های اموزشی برای اطفال کشور در اموختن زبان مادری پارسی دری ، ریاضیات، انگلیسی و آلماني
برسمیت بخشیدن تدریس زبان مادری پارسی دری در مکاتب شهر ویانا
شرکت در ده ها سیمینار های آموزشی وعلمی در داخل و بیرون از اتریش
شرکت در سیمینار ها وکنفرانس های بین الافغانی در کشور شاهی هالند، المان، اسپانیا وانگلستان
ایجاد اولین دفتر رسمی مشوره دهی برای افغانها در سال ۲۰۱۷ که بالای هفت هزار مهاجر تازه آمده به اتریش از مشوره های حقوقی وانتگراسیون مستفید گردیده اند که خوشبختانه بیش از ۳ هزار آنان را بانوان افغانستان وایران تشکیل می داد

ایجاد کورسهای توامندی زنان در اتریش
ایجاد کورسهای آرایشگری والمانی برای بانوان
معاونت بیش از ۴۰۰ طفل یتیم از سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۹ در شهر کابل
همه ساله توزیع مواد کمکی برای افراد بی بضاعت در شهر کابل

توزیع مواد برای سیلاب زدگان بدخشان
کمک برای اعمار مکتب چند صنفی در بدخشان از طریق نهاد زنان در هالند
سازماندهی تظاهرات برضد دشمنان افغانستان ،تروریستان وبنیادگران افراطی وتقبیح اعمال تروریستان با براه اندازی شش مظاهره در مقابل سفارت پاکستان، در مرکز شهر ویانا

اعمار ونصب واترپمپ  برای اب اشامیدنی در مکتب بی بی سروری در کابل
اعمار میدان ورزشی برای بانوان در مکتب بی بی سروری

از نهاد های که تقدیر وتحسین گردیدم قرار ذیل اند:

تقدیرنامه های از نهاد های مختلف در اتریش
تقدیرنامه اتحادیه های هالند
تقدیرنامه شورای زنان از هالند
تقدیر نامه از شورای همیاری زنان در هالند
تقدیرنامه از شورای همایش زنان
تقدیر نامه انجمن گلخوشه ها
تقدیر نامه از ریاست جمهوری
تحسین نامه از سفارت افغانستان
اخذ مدال طلایی شهر داری شهر ویانا
اخذ مدال بهترین شهروند از شهرداری کابل
اخذ لقب قهرمان صلح از موزیم صلح ویانا
درج نام بنده از جمع دوهزار کاندید نهاد سبز در جمله ۱۵ فرد تاثیرگزار وخدمتگذار افغانستان
اخذ تقدیر نامه از مکتب بی بی سروری سنگری بپاس حمایت و معاونت این مکتب در طول سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۳ در بخش ساختمان و لوازم مکتب و حمایت اطفال
اخذ لقب افتخاری قهرمان دفاع حقوق زنان در سال ۲۰۲۰ در کنفرانس ۲۰ سالگی فصلنامه بانو
همکاری با نهادها وسازمانهای مختلف بیرون مرزی و دیسپورا افغانها

(Asylkoordination Österreich), ازول کوردناسیون
(Caritas)،کریتاز
(Asyl in Not) ازول ان نوت)
BMI وزارت کشور اتریش
(،Bezirksvorstehung 6 und 21
ریاست ناحیه های ۶ و ۲۱ وین

Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC)
Peace Museum Vienna (Friedensmuseum Wien)

Frieden verein in Salzburg
Afghan Diaspora in Europa
شورای زنان در المان، همایش زنان در اروپا، نهاد همیاری زنان در هالند، حمایت از حقوق زنان در هالند ،
سازمان جهانی مهاجرین ، نهاد های دیسپورای افغانها در اتریش  واروپا از جمله کار مشترک با کمیته دبیاودانول افغانستان،افغان کور،انجمن کاتب،انجمن آغاز نوین ،افغان ولس، مساجد افغانی در شهروین مسجد المهاجرین

و در اروپا شرقی با
اتحادیه بین المللی مهاجرین افغانستان در مسکو، کمیته کاری افغانهای مسکو، انجمن فرهنگی افغانهای کیف

در اروپای غرب
باشورای زنان افغان در هامبورگ،اتحادیه افغانهای  هالند،انجمن گلخوشه ها، خانه مولانا در المان ، شورای مهاجرین در المان ،انجمن ادبی دنمارک، دیسپورای دنمارک، انجمن فرهنگی در سویدن،انجمن دفاع از مهاجرین در سویدن، همکاری با کانون فرهنگ افغانستان در بلجیم ، پنجره اروپا

در امریکا وکانادا
تلویزون آریانا افغانستان مسکینیار، بیات،وپیام افغان، شورای ژورنالیستان افغانستان ، اتحادیه هنرمندان بریاست مخترم  شهرانی

در داخل کشور همکاری با مکاتب بی بی سروری سنگری، مکتب ۵۰۰ فامیلی،مکتب بی بی هوا ،تلویزونهای آ یانا،طلوع،آينه، خورشید وملی

غصویت هئیت رهبری نهاد خدمتگزاران کابل ،عضو نهاد سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *