Home / تماس با ما

تماس با ما

تماس و درباره ما

شماره حساب و تماس با ما

فرهنګي ټولنه, ګډ ژوند کول او يووالی کانون فرهنگی ,هم پیوندی و همبستگی ریس کانون: غوث الدین میر تلفن: (+43) 069917168648 ایمیل: info@akiseu.com office@akiseu.com سایت: www.akis-eu.com www.akiseu.com بانک ERSTE ÖSTERREICHISHE SPARKASSE حساب IBAN: AT632011129231270100 BIC: GIBAATWWXXX

بیشتر بخوانید